Popis:
Lobus posterior slouží jako depozitum hormonů uvolňovaných hypothalamickými jádry ncl. supraopticus a ncl. paraventricularis. Tvorba hormonů hypothalamickými jádry se nazývá neurokrinie. Tyto hormony - vasopresin a oxytocin - jsou do zadního laloku hypofýzy transportovány cestou tractus hypothalamo-hypophysialis, a jsou uvolňovány na povrchu fenestrovaných kapilár.