Popis:
Tractus habenulointerpeduncularis (retroflexus, Meynerti) - svazek vláken z ncll. habenulares do ncll. interpeduncularis. Přepojuje podněty z limbických a čichových oblastí mozkové kůry přes ncl. interpeduncularis dále na RF kmene a somatomotorická a visceromotorická jádra kmene a míchy. Toto spojení je jednou z cest zprostředkujících reakce autonomního nervového systému na čichové vjemy a emoční podněty.