Popis:
Commissura posterior (epithalamica) - příčný svazek vláken mezi ustím aquaeductus mesencephali a odstupem epifýzy. Obsahuje vlákna komisurální, spojující zadní jádra thalamu, colliculi superiores a jádra pretektální obou stran (vždy odpovídající druhostrannou strukturu) a projekční, která převádí vlákna z ncl. intersticialis a ncl. Darkševiči do fasciculus longitudinalis medialis druhé strany.