Jiná zobrazení:
Popis:
Chiasma opticum - svazek vláken na přechodu přední stěny a spodiny třetí komory. Je pokračováním optických nervů. Z chiasma opticum pokračuje párový tractus opticus. V chiasmatu se kříží vlákna z nazálních částí sítnice a část vláken z fovea centralis do druhostranného tractus opticus.