Jiná zobrazení:
Popis:
Tuber cinereum - vyklenutí šedé barvy rostrálně od corpora mamillaria. Eminentia mediana je vyvýšená část tuber cinereum, kde odstupuje infundibulum.