Jiná zobrazení:
Popis:
Nucleus nervi oculomotorii - somatomotorické jádro pro inervaci okohybných svalů - m. levator palpebrae superioris, m. rectus superior, m. rectus inferior, m. rectus medialis, m. obliquus inferior