Popis:
Commissura anterior je svazek vláken u přední stěny III. komory, za horní částí lamina terminalis, spojující pravou a levou hemisféru. Podle průběhu rozdělujeme vlákna commissura anterior na přední a zadní část. Přední část (pars olfactoria) je u člověka málo rozvinutá a spojuje oblasti čichového mozku. Zadní část (neokortikální) spojuje oblasti temporální kůry s vyjímkou sluchové kůry a hipokampové formace. Kříží se tu i vlákna z corpus amygdaloideum.