Jiná zobrazení:
Popis:
Area septalis (septum verum) - prekomisurální část pars septalis telencephala. Šedá hmota, mediálně vytváří gyrus paraterminalis (není součástí palia), laterálně dosahuje postranní komory, kaudálně od septum pellucidum. Šedá hmota septum verum je uspořádána do několika jader, podle cytoarchitektonického uspořádání rozlišujeme 5 skupin jader. Septum má reciproční spoje s hippocampem, hypothalamem, corpus amygdaloideum, retikulární formací. Odvodná vlákna vedou dále do thalamu (ncll. mediani, ncll. anteriores), habenulárních jader. Septum je tedy zapojeno do limbického systému, zprostředkovává spojení korových a podkorových součástí limbického systému. Stimulace septální oblasti u pokusných zvířat vyvolává pocity spokojenosti až euforie. Poškození naopak vyvolá hyperaktivitu, zuřivost.