Jiná zobrazení:
Popis:
Sulcus intraparietalis - nekonstantní rýha, podélně uložená mezi lobulus parietalis superior et inferior.