Popis:
Spinocerebellum - Paleocerebellum - zahrnuje zhruba přední lalok mozečku, horní a spodní část vermis a sousedící části hemisfér, ncll. globosi a ncll. emboliformis. Přijímá informace z míchy cestou spinocerebellárních drah, tedy informace ze svalů, kloubů a kožních receptorů. Dráhy přichází přes horní a dolní mozečkové stonky. Eferenty paleocerebellárních jader pokračují do druhostranného nucleus ruber. Moduluje tak svalové napětí a činnost antigravitačních svalů.V tabulce modře.