Jiná zobrazení:
Popis:
Pia mater spinalis - vnitřní list měkkých míšních plen, jemná vazivová vrstva, kryjící všechny nerovnosti povrchu. Pia mater obsahuje cévy, které tudy vstupují do tkáně míchy.