Jiná zobrazení:
Popis:
Vypreparovaný saccus durae matris spinalis s částečně zachovanými míšními nervy.