Jiná zobrazení:
Popis:
Projekční vlákna bílé hmoty hemisfér spojují korové oblasti s nižšími centry. Rozlišujeme krátká projekční vlákna (spojují obousměrně kůru s bazálními ganglii, thalamem a hypothalamem) a dlouhá projekční vlákna (spojují recipročně korovou úroveň s mozkovým kmenem a míchou). Dlouhá projekční vlákna probíhají v capsula interna topicky uspořádány.