Nová budova Teoretických ústavů Studenti LF UP Nové pitevny Ústavu anatomie LF UP Učebna anatomie Prof. MUDr. Josef Zrzavý Celostátní setkání československých antropologů 1976


Our institute is an educational and scientific-research unit of the Medical Faculty,
Palacký University Olomouc


  • EDUCATION

    Zajišťuje výuku základní morfologické medicínské disciplíny prakticky ve všech typech lékařských i nelékařských oborů v pregraduálním studiu a specializovanou výuku v postgraduálním studiu, zaměřenou na vědeckou výchovu a aplikující dosažené vědecké výsledky členů ústavu.

  • RESEARCH

    V oblasti vědeckého výzkumu byl a je ústav zaměřen na výzkum morfologických zákonitostí úpravy lymfatické a imunokompetentní tkáně. Vycházejíc z tradic, kdy byl popisován rozsah a zvláštní uspořádání tohoto systému v oblasti horních dýchacích cest, dutiny ústní a hltanu se nyní snaží skupina pracovníků odhalit zákonitosti uspořádání v břišním oddílu trávicí trubice.